Hey.

Naujienos

2018-09-24 08:09:23

Ankstyvosios intervencijos programa

Programa taikoma rizikingos elgsenos nepilnamečiams asmenims nuo 14 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi (toliau – asmenys).

 

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMĄ BIRŽŲ R. SAVIVALDYBĖJE ORGANIZUOJANČIŲ IR VEDANČIŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

AI programą organizuojantis specialistas (vardas, pavardė, įstaiga, el. paštas, telefono nr.)

AI programą vedantys specialistai

(vardas, pavardė, įstaiga, el. paštas, telefono nr.)

Violeta Valiukienė, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, sveikatos stiprinimo specialistė,

el.p. violeta.valiukiene@gmail.com tel. nr. 8 450 59160

Asta Vaicekavičienė, Biržų švietimo pagalbos tarnyba,

socialinė pedagogė, tel. 8 606 14308, el.p. astavoimix@gmail.com

Žaneta Taurienė,  Biržų švietimo pagalbos tarnyba, psichologė,

861168713, el.p. zanules@gmail.com

 

 

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija