Hey.

Naujienos

2018-07-23 11:07:55

Biržų maudyklų rodikliai 2018 m. liepos 16 d.

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad rajono maudyklose pagrindiniai tiriamieji rodikliai nevisiškai atitinka higienos normos reikalavimų.

Mėginių paėmimo metu liepos 16 d. Širvėnos centrinėje maudykloje, mikrobiologiniai parametrai t.y. žarninių lazdelių skaičius viršija dvigubai. Pakartotinai paėmus mėginius ir juos ištyrus apie pasitvirtinusią taršą bus informuota. 

Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu buvo  Apaščios upėje +22 C°, Jaunimo parko Širvėnos ežere +23 C° , Širvėnos  centrinėje maudykloje 23 C°.

Sekantis mėginys bus imamas rugpjūčio 6 d.  

 Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pateikta informacija