Hey.

Naujienos

2018-07-09 11:07:18

Biržų maudyklų rodikliai 2018 m. liepos 2 d.

 

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad rajono maudyklose pagrindiniai tiriamieji rodikliai atitinka higienos normos reikalavimus. Mėginių paėmimo metu 2018-07-02 maudyklų vandens taršos požymių nepastebėta.
Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu buvo Apaščios upėje +13,4 C°, Jaunimo parko Širvėnos ežere +14,2 C° , Širvėnos  centrinėje maudykloje +13,7 C°.
Sekantis mėginys bus imamas liepos 16 d.  

 

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pateikta informacija