Hey.

Tyrimai ir analizės


2018 m.

Suaugusiųkų gyvensenos tyrimas
Priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas šeimoje
Alkoholio vartojimo paplitimas
Rūkymo paplitimas
Narkotikų vartojimo paplitimas
Patyčių paplitimas
Minčių apie savižudybę paplitimas
Smurtas prieš vaikus

2017 m.

Viešosios erdvės pritaikymo būklė
Socialinių tinklų įtaka mokinių gyvensenai
Tėvų požiūris į vaikų gyvenseną ir jų tarpusavio ryšį
Kuprinių svėrimo akcija
Mokinių gaiviųjų gėrimų ir saldumynų vartojimas

Stebėsenos ataskaita

2016 m.

Alkoholio vartojimo paplitimas
Rūkymo paplitimas
Narkotikų vartojimo paplitimas
Patyčių paplitimas
Smurtas ir minčių apie savižudybę paplitimas
Sveikata ir lytiškumas 
Biržų rajono jaunimo nuo 18-29 metų tyrimas
Biržų rajono mokyklų mokinių sveikata
Kuprinių svėrimo akcija
Stebėsenos ataskaita

2015 m.

Alkoholio vartojimo paplitimas
Rūkymo paplitimas
Narkotikų vartojimo paplitimas
Patyčių paplitimas
Minčių apie savižudybę paplitimas
Smurtas prieš vaikus
Priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas šeimoje
Biržų rajono mokyklų mokinių sveikata
Kuprinių svėrimo akcija 
Stebėsenos ataskaita

2014 m.

Alkoholio vartojimo paplitimas
Rūkymo paplitimas

Narkotikų vartojimo paplitimas

Mokinių mitybos įpročiai

Mokinių fizinis aktyvumas

Biržų rajono gyventojų fizinis aktyvumas
Smurtas prieš vaikus

Patyčių paplitimas

Minčių apie savižudybę paplitimas

Kuprinių svėrimo akcija

Biržų rajono mokyklų  mokinių sveikata
Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokinių sveikata
Apklausa dėl nerūkimo zonų Biržų mieste

Stebėsenos ataskaita


2013 m.

Mokinių mitybos įpročiai
Alkoholio vartojimo paplitimas

Narkotikų vartojimo paplitimas

Rūkimo paplitimas Biržų miesto ir rajono mokyklose

Patyčių paplitimas

Minčių apie savižudybę paplitimas

Smurtas prieš vaikus 
Kuprinių svėrimo akicijos rezultatai 
Gyventojų fizinis aktyvumas
Biržų rajono mokyklų mokinių sveikata
65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje
 
Stebėsenos ataskaita

2012 m.

Narkotikų vartojimo paplitimas 
Patyčių paplitimas 

Savižudybių paplitimas mokykloje 

Alkoholio vartojimo paplitimas 

Biržų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sveikata 

Biržų rajono gyventojų sveikatos raštingumo tyrimas

Kuprinių svėrimo akcijos rezultatai
Smurtas prieš vaikus
Gyventojų fizinis aktyvumas
Stebėsenos ataskaita

2011 m.

Alkoholio ir narkotikų  vartojimo paplitimas
Rūkimo paplitimas

Minčių apie savižudybę paplitimas

Nelaimingų atsitikimų paplitimas mokykloje

Kuprinių svėrimo akcijos rezultatai
Priešmokyklinio amžiaus  vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas šeimoje
Stebėsenos ataskaita 

2010 m.

Narkotikų vartojimo paplitimas
Rūkimo paplitimas

Alkoholio vartojimo paplitimas

Biržų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sveikata
Stebėsnos ataskaita

 
2009 m.

Gyvensenos tyrimas
Biržų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sveikata
Stebėsenos ataskaita

  

Puslapis "Tyrimai ir analizės" atnaujintas 2018-09-04